ISO 45001:2015

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO45001:2018
Occupational Health & Safety Management System

 
افزایش شرایط نا مطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا موجب کهولت زود به هنگام و نارضایتی کارکنــان از محـل کار خود می شود
خسارت های مالی پنهانی را به سازمان تحمیل می کند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد.
این استاندارد ، سازمان را قادر می سازد تا ریسک های ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل درآورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد .و یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد.
که با اجرای آن ، سازمانها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبــط ( مانند قانون کار) از بروز هزینه های ناشی ازبیماریهای شغلی و همچنین انجام شکایتها ی مختلف نزد مراجع قانونی ، جلوگیری کنند. 

برخی از مشتریان

شرکت گلدم

گروه صنعتی انتخاب

صنایع غذایی مینو

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

پگاه اصفهان (سهامی عام )

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

شرکت کارخانجات داروپخش

گروه صنایع غذایی مینو

شرکت حایر پلاست

مجتمع فولاد مبارکه

خوشگوار

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

کارخانجات پگاه

داروسازی امین (سهامی عام )

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

شرکت بروجن خودرو

زلال ایران

فولاد صبا

شرکت جام پاک(پلیکان)

شرکت پویا غرب

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

شرکت به لبن

شرکت کارخانجات داروپخش

صنایع سیم و کابل مسین

سازمان فنی و حرفه ای

صنایع سیم و کابل همدان

شرکت راهبران فولاد

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

سازمان بسیج مهندسینSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.