ISO 45001:2015

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO45001:2018
Occupational Health & Safety Management System

 
افزایش شرایط نا مطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا موجب کهولت زود به هنگام و نارضایتی کارکنــان از محـل کار خود می شود
خسارت های مالی پنهانی را به سازمان تحمیل می کند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد.
این استاندارد ، سازمان را قادر می سازد تا ریسک های ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل درآورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد .و یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد.
که با اجرای آن ، سازمانها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبــط ( مانند قانون کار) از بروز هزینه های ناشی ازبیماریهای شغلی و همچنین انجام شکایتها ی مختلف نزد مراجع قانونی ، جلوگیری کنند. 

برخی از مشتریان

داروسازی امین (سهامی عام )

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

شرکت راهبران فولاد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

شرکت حایر پلاست

زلال ایران

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

شرکت پویا غرب

شرکت جام پاک(پلیکان)

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

مجتمع فولاد مبارکه

صنایع سیم و کابل همدان

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت به لبن

گروه صنعتی انتخاب

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

شرکت کارخانجات داروپخش

کارخانجات پگاه

فولاد صبا

شرکت بروجن خودرو

شرکت گلدم

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

صنایع سیم و کابل مسین

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

سازمان بسیج مهندسین

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

پگاه اصفهان (سهامی عام )

صنایع غذایی مینو

خوشگوار

گروه صنایع غذایی مینو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضاSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.