ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

صنایع غذایی مینو

شرکت پویا غرب

صنایع سیم و کابل مسین

فولاد صبا

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

شرکت به لبن

مجتمع فولاد مبارکه

شرکت گلدم

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

سازمان بسیج مهندسین

شرکت حایر پلاست

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت راهبران فولاد

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

گروه صنایع غذایی مینو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

صنایع سیم و کابل همدان

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

پگاه اصفهان (سهامی عام )

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

شرکت بروجن خودرو

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

کارخانجات پگاه

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

گروه صنعتی انتخاب

شرکت کارخانجات داروپخش

داروسازی امین (سهامی عام )

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت جام پاک(پلیکان)

زلال ایران

خوشگوارSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.