ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

صنایع سیم و کابل مسین

صنایع سیم و کابل همدان

صنایع غذایی مینو

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

سازمان بسیج مهندسین

گروه صنایع غذایی مینو

شرکت به لبن

سازمان فنی و حرفه ای

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

کارخانجات پگاه

فولاد صبا

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

مجتمع فولاد مبارکه

شرکت پویا غرب

گروه صنعتی انتخاب

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

زلال ایران

پگاه اصفهان (سهامی عام )

شرکت بروجن خودرو

شرکت گلدم

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

شرکت راهبران فولاد

داروسازی امین (سهامی عام )

شرکت جام پاک(پلیکان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت حایر پلاست

خوشگوار

شرکت کارخانجات داروپخشSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.