ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

صنایع سیم و کابل مسین

شرکت پویا غرب

صنایع سیم و کابل همدان

شرکت راهبران فولاد

خوشگوار

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت به لبن

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

شرکت بروجن خودرو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

داروسازی امین (سهامی عام )

زلال ایران

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

مجتمع فولاد مبارکه

گروه صنایع غذایی مینو

فولاد صبا

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت حایر پلاست

کارخانجات پگاه

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

شرکت کارخانجات داروپخش

گروه صنعتی انتخاب

شرکت گلدم

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

سازمان بسیج مهندسین

شرکت جام پاک(پلیکان)

پگاه اصفهان (سهامی عام )

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

صنایع غذایی مینوSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.