ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت کارخانجات داروپخش

گروه صنایع غذایی مینو

صنایع سیم و کابل مسین

شرکت گلدم

شرکت به لبن

شرکت بروجن خودرو

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

سازمان فنی و حرفه ای

داروسازی امین (سهامی عام )

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

شرکت راهبران فولاد

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

زلال ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

پگاه اصفهان (سهامی عام )

شرکت حایر پلاست

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

صنایع غذایی مینو

شرکت پویا غرب

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

گروه صنعتی انتخاب

شرکت جام پاک(پلیکان)

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

مجتمع فولاد مبارکه

سازمان بسیج مهندسین

صنایع سیم و کابل همدان

فولاد صبا

خوشگوار

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

کارخانجات پگاه

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )SMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.