ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

کارخانجات پگاه

خوشگوار

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

داروسازی امین (سهامی عام )

شرکت راهبران فولاد

گروه صنعتی انتخاب

سازمان فنی و حرفه ای

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

شرکت به لبن

شرکت بروجن خودرو

سازمان بسیج مهندسین

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

پگاه اصفهان (سهامی عام )

شرکت حایر پلاست

صنایع غذایی مینو

مجتمع فولاد مبارکه

شرکت کارخانجات داروپخش

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

فولاد صبا

شرکت پویا غرب

صنایع سیم و کابل مسین

صنایع سیم و کابل همدان

شرکت گلدم

زلال ایران

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

گروه صنایع غذایی مینو

شرکت جام پاک(پلیکان)

شرکت کارخانجات داروپخش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضاSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.