EN 16001

استاندارد  مدیریت انرژی BS/EN 16001
Energy Management 

 

هدف اصلی از تدوین این استاندارد اروپائی ، کمک به سازمان هاست تا بتوانند با ایجاد سیستمها و فرآیندهای مورد نیاز ، نسبت به بهبود کارائی مصرف انرژی  اقدام ورزند.پیاده سازی این استاندارد در ارتباط با انواع سازمانها در اندازه و درجه بزرگی ،صرفنظرازموقعیت جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی آنها دارای مصداق , معنی می باشد و لذا قابل پیاده سازی خواهد بود .این استاندارد بعنوان سیستم مدیریت انرژی میتواند بصورت مستقل و یا بصورت همزمان و یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریت در یک سازمان پیاده سازی شود .برای ایجاد سهولت در استفاده ، ساختار این استاندارد بصورت هماهنگ و مشابه با ساختار استاندارد سیستم زیست محیطی تدوین شده است . این استاندارد اروپایی , تنها مشتمل بر الزاماتی می باشد که بصورت عینی قابل ممیزی و ارزیابی می باشد . همچنین الزامات قطعی و غیر قابل تغییری ر ا در ارتباط با عملکرد انرژی سازمان ، فراتر از آن چیزی که در خط مشی انرژی سازمان اظهار شده و همچنین سازمان برای برآورده سازی قوانین مرتبط مجبور به رعایت آنها می باشد تعیین نمی نماید . لذا ، دو سازمانی که دارای عملکردی مشابه ولی نتایج عملکردی متفاوت در حوزه انرژی هستند ، هر دو می توانند نسبت به رعایت الزامات این استاندارد و در نهایت دریافت گواهینامه مرتبط اقدام ورزند . پذیرش استاندارد EN 16001  منجر به ایجاد یک فرآیند بهبود مستمر می گردد که در نهایت سازمان را بسوی بهبود مصرف انرژی هدایت می نماید .


 
 
برخی از مشتریان

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

صنایع غذایی مینو

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

شرکت کارخانجات داروپخش

داروسازی امین (سهامی عام )

پگاه اصفهان (سهامی عام )

شرکت به لبن

کارخانجات پگاه

شرکت بروجن خودرو

شرکت حایر پلاست

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

گروه صنعتی انتخاب

شرکت پویا غرب

زلال ایران

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

سازمان بسیج مهندسین

مجتمع فولاد مبارکه

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

شرکت کارخانجات داروپخش

گروه صنایع غذایی مینو

صنایع سیم و کابل همدان

شرکت راهبران فولاد

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

فولاد صبا

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت گلدم

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

شرکت جام پاک(پلیکان)

صنایع سیم و کابل مسین

خوشگوارSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.