دوره های آموزشی تعالی سازمان

801. تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM
 مدت دوره : 2 روز


802. خودارزیابی براساس مدل EFQM
 مدت دوره : 2 روز


803. تربیت ارزیاب و خود ارزیابی بین المللی
 مدت دوره : 5 روز


804 .تدوین اظهارنامه سطح تقدیرنامه و تندیس جوایز
 مدت دوره : 2 روز


805. سازمان استراتژی محور
 مدت دوره : 2 روز


806. مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان
 مدت دوره : 2 روز


807. مدیریت استراتژیک
 مدت دوره : 2 روز


808. برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
 مدت دوره : 1 روز


809. برنامه ریزی عملیاتی
 مدت دوره : 2 روز


810. تعیین . بهبود سبک رهبری
 مدت دوره : 2 روز


811.کار تیمی بر اساس مدل Belbin
 مدت دوره : 2 روز
 برخی از مشتریان

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت کارخانجات داروپخش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

زلال ایران

شرکت بروجن خودرو

سازمان بسیج مهندسین

کارخانجات پگاه

شرکت گلدم

شرکت به لبن

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

شرکت حایر پلاست

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

مجتمع فولاد مبارکه

شرکت راهبران فولاد

داروسازی امین (سهامی عام )

گروه صنایع غذایی مینو

گروه صنعتی انتخاب

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

فولاد صبا

شرکت جام پاک(پلیکان)

پگاه اصفهان (سهامی عام )

صنایع غذایی مینو

صنایع سیم و کابل همدان

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

شرکت پویا غرب

خوشگوار

صنایع سیم و کابل مسین

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)SMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.