عقد تفاهمنامه همکاری بین شرکت بین المللی مهندسی هیوا و صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حمایت از شرکتهای دانش بنیان

صندوق نوآوری و شكوفایی حمايت بلاعوض از مشاوره، اخذ و تمدید استانداردهای سیستم‌های مدیریتی و تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

سقف حمایت در هر درخواست :

  • مشاوره و اخذ استانداردهای سیستم­‌های مدیریتی و تخصصی 70 درصد تا 60 میلیون تومان
  • مشاوره و تمدید (مراقبتی) استانداردهای سیستم­‌های مدیریتی و تخصصی 70 درصد تا 30 میلیون تومان