دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی ، مروری بر الزامات استاندارد های بین المللی ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 و ISO45001:2018 ، شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

 • آشنایی با اصول شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، ریسک و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO9001:2015  ،   ISO14001:2015 و ISO45001:2018
 • مروری بر مستندات سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی
 • تشریح الزامات استانداردهای ISO9001:2015 ، ISO14001:2015   و ISO45001:2018
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • آشنایی با وجوه و الزامات مشترک استانداردهای فوق
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
 • آشنایی با روانشناسی ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایندهای سیستم مدیریت یکپارچه به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک فرایندها ، جنبه های زیست محیطی و ریسک و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت یکپارچه، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO9001:2015 ، ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018 ، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها ، کارشناسان محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.