کمیته ISO برای ارزیابی انطباق (CASCO)

فهرست مطالب

CASCO کمیته ISO مسئول ارزیابی انطباق در ISO است. CASCO خط مشی ها را توسعه می دهد و استانداردهای مربوط به ارزیابی انطباق را منتشر می کند، اما فعالیت های ارزیابی انطباق را انجام نمی دهد.

پیام رییس کاسکو در جشن سالیانه اعتبارسنجی 2024

استراتژی و چشم انداز کاسکو در سالهای 2022 تا 2026
حمایت از اعتماد کاربران و تسهیل تجارت از طریق توسعه سیاست های مرتبط و پذیرفته شده جهانی و استانداردهای بین المللی مربوط به ارزیابی انطباق و سیستم های ارزیابی انطباق.

جهت گیری های استراتژیک کاسکو:
توسعه سیاست‌ها و استانداردهای ارزیابی انطباق ISO – سیاست‌ها و استانداردهای ارزیابی انطباق ISO را به گونه‌ای توسعه دهید که نیازهای کاربران را در سطح جهانی برآورده کنند و در عین حال انعطاف‌پذیر و مرتبط با فرصت‌ها و خطرات آینده باشند. به P1.2 و P2.1 و P2.2.1 کمک می کند
درگیر کردن ذینفعان – یک مدل تعامل پایدار و مؤثر را ایجاد و اجرا کنید که مشارکت مؤثر اعضا و ذینفعان را برای ارائه راه‌حل‌های استاندارد ارزیابی انطباق جهانی مرتبط افزایش می‌دهد. به P3.2.2 کمک می کند
افزایش دید و آگاهی – افزایش دید و آگاهی از ارزش استانداردسازی مرتبط با ارزیابی انطباق و فعالیت های CASCO. به P1.1.3 کمک می کند
افزایش ظرفیت اعضا برای مشارکت موثر در فعالیت‌های کاسکو – با همکاری شرکا، پیشنهاد، حمایت و کمک به توسعه و ارائه فعالیت‌های ظرفیت‌سازی، طراحی شده برای رفع نیازهای اعضا در رابطه با مشارکت آنها در کاسکو. به P3.1 و P3.2.4 کمک می کند
ارائه یک انجمن بین المللی بی طرف – مطالعه و بحث در مورد ابزارهای ارزیابی انطباق و نیازهای کاربران مربوط به استانداردسازی ارزیابی انطباق به منظور ایجاد درک ثابتی از ارزیابی انطباق و ترویج استفاده مناسب و پذیرش استانداردها و سیستم های بین المللی ارزیابی انطباق. به P1.2 و P35 کمک می کند
1.3 استراتژی ISO 2030، اولویت ها، P1.2 نوآوری برای رفع نیازهای جهانی. P2.1 ارائه استانداردهای ISO زمانی که بازار به آنها نیاز دارد. P2.2 فرصت های آینده برای استانداردسازی بین المللی را به دست آورید


P3.2 فراگیری و تنوع را در سیستم ISO ارتقا دهید
P1.1 نشان دادن مزایای استانداردها
P3.1 تقویت اعضای ISO از طریق ظرفیت سازی. P3.2 فراگیری و تنوع را در سیستم ISO ارتقا دهید
P1.2 برای رفع نیازهای جهانی نوآوری کنید. P3.1 تقویت اعضای ISO از طریق ظرفیت سازی. P3.2 فراگیری و تنوع را در سیستم ISO ارتقا دهید

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند