آشنايي با شاخص تعداد خطا در هر ميليون فرصت خطا DPMO

 هدف :

آشنایی با متدولوژی شش سیگما و مفاهیم آماری (خصوصا در فاز اندازه گیری) می باشد. چگونگی، تعریف عیب و محاسبه سطح سیگما و DPMO در این دوره تشریح می گردد.

 


 محتوای دوره :

  • تشریح فاز اندازه گیری شامل: • جمع آوری داده ها • انواع داده ها • نمونه گیری • معیارهای مرکزیت و پراکندگی، علل خاص، علل عام ، DPMO,TOP, DPU
  • دوره کلی فازهای چرخه DMAIC ( تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل)
  • تعاریف 66 و تاریخچه آن -مفهوم 66
  • بازده (YIELD)
  • مطالعه موردی
  • توزیع نرمال

 

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *