ارزیابی و مدیریت ریسک

 هدف :

این دوره برای کارشناسان و کارکنان واحدهای عملیاتی ، سایت های فرآیند و همچنین صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مناسب می باشد.


 محتوای دوره :

  • مقدمه ای بر ارزیابی و مدیریت ریسک
  • ارتباط  ریسک و هزینه های سوانح
  • فنون ارزیابی ریسک
  • ارزیابی فنی ، کمی و زیست محیطی ریسک اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه محل کار و سیستم های کنترل ریسک
  • مدیریت ریسک
  • مثال های عملی ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *