اصول وفنون مذاکره

هدف :

تعریف مذاکره وتشریح ویژگیهای مذاکره ومذاکره کننده خوب ،بکار گیری استراژی های یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام مذاکره  ،تشریح مراحل یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام ،مذاکره و بکار گیری آن در هنگام مذاکره


 محتوای دوره :

  • تعریف مذاکره و ویژگی های یک مذاکره و مذاکره کننده خوب
  • گرایش های رفتاری مذاکره کنندگان
  • استراژدی های موثر در مذاکره
  • ارتباطات ،فرهنگ ومذاکره
  • ترفند های مذاکره
  • مراحل مذاکره

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *