انرژی های تجديدپذير

 هدف :

آشنايي مديران و كارشناسان بخش انرژي با انواع انرژي هاي تجديد پذير و كاربرد آن


 محتوای دوره :

  • انرژي باد (اصول و قوانين،‌ کاربردها، انواع توربين هاي بادي و مکانيزم عملکرد، نمونه هاي موردي)
  •  انرژي زمين گرمايي (تکنيک هاي پتانسيل سنجي، اطلس زمين گرمايي، نمونه هاي موردي)
  • انرژي خورشيدي (اصول و قوانين،‌ کاربردها و سيستم هاي مرتبط،‌ نمونه هاي موردي)
  • سيستم هاي تبديل مستقيم پيشرفته (هيدروژن،‌ پيل سوختي و انواع آن، کاربردها)
  • زيست توده (اصول و مباني، کاربردها، انواع فن آوريهاي مرتبط)
  • مقايسه وضعيت انرژي هاي تجديد پذير در ايران و جهان
  • انرژي هاي دريايي و اقيانوسي

 

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *