خودارزيابي بر اساس مدل EFQM

هدف :

آشنايي شرکت کنندگان با مدل تعالي سازماني جهت خودارزيابي

 

محتوای دوره :

تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

نحوه کاربرد اين مدل در سازمان تحت عنوان فرآيند خودارزيابي

آموزش روش اجرايي، طراحي و ترکيب فرآيند خودارزيابي

طرح ريزي مکانيزم هايي جهت درگير نمودن سطوح مختلف سازمان در اجراي پروژه هاي بهبود (بر اساس اولويت هاي حاصل از انجام خودارزيابي)

 مطرح نمودن کاربردهاي جديد خودارزيابي در سازمانهاي برتر به عنوان جلسات بازنگري مديريت

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *