مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK

هدف :

آشنايي با مديريت پروژه بر اساس PMBOK با هدف کسب توانايي در طراحي و پياده سازي يک سيستم مديريت پروژه متناسب با نياز سازمان


محتوای دوره :

 • معرفي استاندارد و اصول و مفاهيم اساسي در مديريت پروژه
 • چرخه عمر پروژه
 • ذينفعان و ساختارهاي سازماني پروژه
 • معرفي حوزه ها و گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه
 • مديريت يكپارچگي پروژه
 • مديريت محدوده پروژه
 • مديريت زمان پروژه
 • مديريت هزينه پروژه
 • مديريت كيفيت پروژه
 • مديريت منابع انساني پروژه
 • مديريت ارتباطات پروژه
 • مديريت ريسك پروژه
 • مديريت تداركات پروژه

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *