مدیریت استراتژیک برند

هدف :

هدف این دوره آشنایی مخاطبان با مفاهیم اصلی مدیریت برندو چگونگی مدیریت استراتژیك بر برند است


محتوای دوره :

  • مفهوم برند و اهمیت مدیریت برند
  • چگونگی ایجاد برند
  • مفهوم ارزش نام تجاری و روش های ارزیابی ارزش نام تجاری
  • مفهوم ارزش نام تجاری مبتنی بر نظر مشتریان
  • معرفی فرایند مدیریت استراتژیك برند
  • جایگاه سازی برای برند و ارزش های مترتب بر برند
  • برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازاریابی مرتبط با برند
  • اندازه گیری و تفسیر عملكرد برند در بازار

 

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *