مدیریت استرس

 هدف :

ارتقای روحیه سالم در کارکنان و چگونگی کنترل فشارهای عصبی در محیط کار شرکت کنندگان پس از پایان دوره می توانند با علل و ریشه های فشارهای عصبی و استرس در محیط کار آشنا شوند و چگونگی مقابله با فشارهای عصبی و استرس در محیط کار را تجربه نمایند.


محتوای دوره :

  • تجزیه و تحلیل عوامل تولید استرس
  • ارزیابی روابط استرس زا در سازمان
  • چگونگی مقابله با استرس و کنار آمدن با زندگی روزمره
  • برقراری روابط خوب و حرفه ای جهت کاهش میزان استرس در محیط کار
  • تجزیه و تحلیل شخصیت های گوناگون در محیط کار

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *