مدیریت بحران

هدف :

  • آشنایی با تکنیک مطالعه موردی های اخذ تصمیمات قاطع  مقطعی وعلمی در زمان بسیار کم وشرایط بحرانی پرهیز از جزیی نگری وسنجش تصمیم گیری از جهات  مختلف علمی وعملی
  • انجام بموقع ودرست کار

محتوای دوره :

  • تاریخچه ومفاهیم کاربردی مدیریت بحران در صنعت
  • شناخت بحران به عنوان عاملی مثبت یا پدیده ای منفی در مدیریت
  • انواع بحران (بحران های مالی ،مدیریتی ،اقتصادی،صنعتی،تکنولوژی و…)
  • دوره عمر سازمان واثرات بحران در مراحل مختلف آن
  • مدیر بحران و ویژگیهای آن
  • تاثیر متقابل محیط بیرونی ودرونی در پیدایش بحران
  • سازمان های بحران زده وروش های مدیریت بحران
  • مطالعه موردی

Course Information

مدت دوره : 2 روز

Course Instructor

atinegar atinegar Author
This course does not have any sections.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *