درباره ما

درباره ما

مديران مؤسس شركت بین المللی مهندسی هیــوا از سال 1382 فعاليت خود را در زمينه حرفه مشاوره مديريت آغاز نموده و با پشتوانه مستحكم علمی و تجربی و بابهره‌ جویی از همكاری كارشناسان مجرب و كار آزموده مبادرت به تشكيل اين شركت در زمينه تحقيق، آموزش و اجرای پروژه‌ های مرتبط باسيستم هاي مديريت نموده‌اند.رسالت اين شركت ارائه خدمات به مدیران در حوزه مشاوره و آموزش با كيفيتی در سطح جهاني و با استفاده از روش های نوين و روز دنيا بوده تا موجبات بالندگی سازمان ها را فراهم آورد.از همين رو شعار ”همگام با شما در توسعه سازمانی ”را برگزيده و در 17 سال گذشته تمام توان خود را صرف اثبات آن به مشتريان خود نموده است. هم اکنون مديران شركت بین المللی مهندسی هیـوا با اعتقاد جدي به اصل مشتری مداری و با تكيه برتجربيات ارزشمند و موفق خود در بيش از 1100 پروژة مديريتي درگستره وسيعي از سازمان هاي توليدی و خدماتی آماده خدمتگزاری به جامعه مديريت كشور می باشند.