دوره آموزشی ISO 14001:2015

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت محیط زیست ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 14001:2015 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 3 روز

محتوای دوره :

  • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدیدISO 14001
  • آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان
  • تشریح الزامات استاندارد ISO 14001:2015
  • آشنایی با اصول شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی اثرات آن
  • مروری بر مستندات سیستم مدیریت محیط زیست
  • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
  • آشنایی با اصول ممیزی
  • آشنایی با روانشناسی ممیزی
  • کارگاههای آموزشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایندهای سیستم مدیریت محیط زیست به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، تهیه  و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 14001:2015   ، ISO 19011:2018

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، کارشناسان محیط زیست ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها   

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.