ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

گروه صنایع غذایی مینو

سازمان بسیج مهندسین

شرکت حایر پلاست

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

گروه صنعتی انتخاب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

کارخانجات پگاه

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

شرکت راهبران فولاد

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت بروجن خودرو

زلال ایران

شرکت کارخانجات داروپخش

مجتمع فولاد مبارکه

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

پگاه اصفهان (سهامی عام )

شرکت گلدم

شرکت جام پاک(پلیکان)

شرکت به لبن

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

صنایع سیم و کابل همدان

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت پویا غرب

صنایع سیم و کابل مسین

خوشگوار

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

صنایع غذایی مینو

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

داروسازی امین (سهامی عام )

فولاد صباSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.