دوره آموزشی اصول و آداب معاشرت

هدف :

هدف از این دروره اصول برقراری ارتباط با دیگران است و ما به این آداب نیاز داریم چون انسان٬ موجودی اجتماعی است و ما در واقع نیاز داریم که با دیگران معاشرت داشته باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 •  معرفی نرم افزار های مرتبط به صورت کلی
 • بررسی محدودیت 3 گانه مدیریت پروژه
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه
 • کنترل و اصلاح برنامه زمانبندی
 •  برنامه ریزی منابع و هزینه ها
 •  گزارشگیری از اطلاعات
 • برنامه ریزی فعالیت ها
  PWBS
  FWBS
  RWBS

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.