دوره آموزشی آشنايي با استاندارد PMBOK

هدف :

آشنايي با الزامات استاندارد PMBOK

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

دوره مباني مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK يکي از دوره هاي تخصصي است که با هدف آشنايي پايه اي شرکت کنندگان با استاندارد PMBOK طراحي و مشتمل بر سرفصل هاي زير است:

  • کليات، چارچوب و مفاهيم اصلي مديريت پروژه
  • مديريت منابع انساني
  • مديريت يکپارچگي
  • مديريت ارتباطات
  • مديريت محدوده
  • مديريت تدارکات
  • مديريت ريسک
  • مديريت کيفيت
  • مديريت هزينه
  • مديريت زمان

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.