شرایط استخدام مدیر پروژه

مقطع تحصیلی:

کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع، مدیریت/صنایع غذایی و سایر رشته ها

شرایط محیط کار:

نیاز به مراجعه در سازمان‌ها و شرکت‌ها، مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی سازما ن ها

مهارت ها و توانمندی ها:

  • آشنایی با اصول کارگروهی و مدیریت رفتار با مشتری
  • تسلط به نرم افزارهای office
  • آشنایی متوسط با زبان انگلیسی
  • آشنایی با سیستم های مدیریتی و استاندارد های ایزو
  • توانایی تهیه گزارشات پروژه
  • دارا بودن قدرت تصمیم گیری
  • توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و قدرت یادگیری

مزایا و ویژگی ها:

بیمه، بیمه تکمیلی و درصد حسن انجام کار

امنیت شغلی و ضمانت حضور حداقل تا پنج سال

شرایط استخدام کارشناس بازرگانی خانم

مقطع تحصیلی:

کارشناسی/کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:

اولویت رشته های صنایع، مدیریتی/سایر رشته ها

شرایط محیط کار:

در بهترین نقطه شهر اصفهان، فروش خدمات مربوط به سیستم های مدیریتی، عارضه یابی سازمان ها

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17

پنج شنبه 8:30 الی 13

مهارت ها و توانمندی ها:

  • آشنا به مهارت فروش تلفنی
  • آشنا به نرم افزار های office و جستجو در اسنترنت
  • آشنا به برقراری ارتباط و عقد قرارداد تلفنی

حقوق و مزایا:

پایه اداره کار، بیمه، بیمه تکمیلی و پورسانت فروش

ویژگی ها:

امنیت شغلی و ضمانت حضور حداقل تا پنج سال

فرم استخدام