دوره آموزشی اصول خرید

هدف :

حصول اطمينان از تأمين كليه مواد اوليه / خدمات مورد نياز موثر بر كيفيت (توسط تأمين كنندگان ) با توجه به نيازمنديهاي مشخص شده ونظارت بر تحويل به موقع وكنترل آن

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • شرح كليه خدمات و  اقلام موثر بر كيفيت
  •  تعریف مسئوليت
  •  شرح مراحل در خواست و تصويب خريد
  •  تاييد كيفيت اقلام خريداري شده
  •  ارزيابي تأمين كنندگان
  • داده هاي خريد

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.