دوره آموزشی انرژی های تجديدپذير

هدف :

آشنايي مديران و كارشناسان بخش انرژي با انواع انرژي هاي تجديد پذير و كاربرد آن

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • انرژي باد (اصول و قوانين،‌ کاربردها، انواع توربين هاي بادي و مکانيزم عملکرد، نمونه هاي موردي)
  •  انرژي زمين گرمايي (تکنيک هاي پتانسيل سنجي، اطلس زمين گرمايي، نمونه هاي موردي)
  • انرژي خورشيدي (اصول و قوانين،‌ کاربردها و سيستم هاي مرتبط،‌ نمونه هاي موردي)
  • سيستم هاي تبديل مستقيم پيشرفته (هيدروژن،‌ پيل سوختي و انواع آن، کاربردها)
  • زيست توده (اصول و مباني، کاربردها، انواع فن آوريهاي مرتبط)
  • مقايسه وضعيت انرژي هاي تجديد پذير در ايران و جهان
  • انرژي هاي دريايي و اقيانوسي

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.