دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری و اصول بایگانی

هدف :

 • در جهت کمک به مدیران و مسئولین به منظور ایجاد سهولت در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز با صرف زمان کمتر که در نهایت منجر به تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت صحیح توسط آنان خواهد شد.

 • با مراحل تهیه و تنظیم نامه‌ها و گزارشهای اداری و همچنین شیوه نگارش متن نامه‌ها و گزارشها ، ساده‌نویسی و پرهیز از عبارت پردازی
 • آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با نقش و اهمیت ارتباط در سازمان وضرورت و اهمیت مکاتبات اداری
 • با ضرورت و اهمیت خلاصه‌سازی مکاتبات اداری ، انواع روشها و اصول خلاصه‌سازی

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • انواع نامه های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها

 • ارتباطات به عنوان فلسفه وجودی نوشتن
 • مراحل و نحوه تنظیم نامه های اداری
 • صورتجلسه و نحوه تدوین آنها
 • اصول بایگانی اسناد اداری
 • شناخت نامه های اداری
 • نگارش اداری
 • انواع سند

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.