دوره آموزشی استاندارد مدیریت انرژی EN16000:2009

هدف :

در این مرحله مستند سازی و تعیین اجزاء و عناصر اصلی تشکيل دهنده نظام مدیریت انرژی انجام می پذیرد. همچنین بر اساس حوزه فعالیت و وسعت عملیات سازمان، مستندات بصورت آزمایشی در سازمان پیاده سازه میشود.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • چگونگی طرح ریزی مستندات ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
  • چگونگی تلفیق استاندارد EN 16000:2009 با سایر استانداردهای مدیریتی
  • آشنایی با نیازمندیها والزامات استانداردEN 16000:2009
  • آشنایی با مفاهیم ممیزی سیستم مدیریت انرژی
  • مفاهیم کلی استاندارد EN 16000:2009
  • نحوه تدوین خط مشی و اهداف

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.