دوره آموزشی راهنماي استقرار سيستم مديريت كيفيت در سازمانهاي خدمات آموزشي IWA2

هدف :

آشنايي با الزامات و نيازمندي هاي استقرار سيستم مديريت كيفيت ويژه سازمان هاي خدمات آموزشي (بر اساس راهنماي IWA2)

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تشريح كليه الزامات و نيازمندي هاي خاص سيستم مديريت كيفيت بر اساس راهنماي IWA2
  • آشنايي با شيوه مستندسازي، تدوين خط مشي، فرآيندها، نظام نامه و روش هاي اجرايي
  • بررسي مزايا و منافع حاصل از كاربرد سيستم مديريت كيفيت در زمينه خدمات آموزشي
  • بررسي رويكرد فرآيندي در سازمان هاي خدمات آموزشي
  • طرح ريزي مكانيزم هاي خودارزيابي و بهبود مداوم
  • آشنايي با مباني و اصول سيستم مديريت كيفيت
  • ارائه مكانيزم هاي شناسايي و مديريت فرآيندها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.