دوره آموزشی راهنماي استقرار سيستم مديريت كيفيت درسازمانهاي خدمات بهداشتي و درماني IWA1

هدف :

آشنايي با الزامات و نيازمندي هاي استقرار سيستم مديريت كيفيت ويژه سازمان هاي خدمات بهداشتي و درماني (بر اساس راهنماي (IWA1

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تشريح كليه الزامات و نيازمندي هاي خاص سيستم مديريت كيفيت بر اساس راهنماي IWA1
  • آشنايي با شيوه مستند سازي، تدوين خط مشي، فرآيندها، نظام نامه و روش هاي اجرايي
  • بررسي مزايا و منافع حاصل از كاربرد سيستم مديريت كيفيت در زمينه خدمات بهداشتي
  • بررسي رويكرد فرآيندي در سازمان هاي خدمات بهداشتي و درماني
  • آشنايي با مباني و اصول سيستم هاي مديريت كيفيت
  • طرح ريزي مكانيزم هاي خود ارزيابي و بهبود مداوم
  • ارائه مكانيزم هاي شناسايي و مديريت فرآيندها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.