دوره آموزشی فرآیند طرح ریزی مدیریت پروژه پیشرفته

هدف :

آشنایی با رویکرد بلوغ یافته مدیریت پروژه سازمان

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • برنامه ریزی منابع و هزینه ها
  • مدیریت محدوده پروژه
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت ارتباطات
  • مدیریت چگونگی
  • مدیریت تدارکات
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت هزینه
  • مدیریت کیفیت
  • مدیریت زمان

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.