دوره آموزشی آشنايي با شاخص تعداد خطا در هر ميليون فرصت خطا DPMO

هدف :

آشنایی با متدولوژی شش سیگما و مفاهیم آماری (خصوصا در فاز اندازه گیری) می باشد. چگونگی، تعریف عیب و محاسبه سطح سیگما و DPMO در این دوره تشریح می گردد.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تشریح فاز اندازه گیری شامل: • جمع آوری داده ها • انواع داده ها • نمونه گیری • معیارهای مرکزیت و پراکندگی، علل خاص، علل عام ، DPMO,TOP, DPU
  • دوره کلی فازهای چرخه DMAIC ( تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل)
  • تعاریف 66 و تاریخچه آن -مفهوم 66
  • بازده (YIELD)
  • مطالعه موردی
  • توزیع نرمال

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.