فرم اطلاعات عمومی

چنانچه پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت مانند 9001 و 14001 و 45001 و iatf و… در برنامه هایتان دارید پرسشنامه ذیل را تکمیل نمایید.

نوع سازمان

اطلاعات فنی کارفرما

فضای تولیدی یا ارائه خدمات
مساحت تقریبی سازمان
تعداد مکان‌هایی که سازمان در آنها به تولید یا ارائه خدمات مشغول است
مساحت واحدهای تولیدی / خدماتی
تعداد شیفت کاری
 
مشخصات پرسنلی
تعداد كل پرسنل سازمان
تعداد پرسنل اداری
تعداد پرسنل عملیاتی
جمع ليسانس و بالاتر
تعداد پرسنل موثر بر سیستم مورد نظر
 
میزان آشنایی با خدمات درخواستی تا چه اندازه است؟
لطفا سيستم مديريت درخواستي خود را با درج علامت ضربدر مشخص نمایید
چه مستنداتی در سطح سازمان وجود دارد ؟
آيا شركت / سازمان داراي واحد تحقيق و توسعه (طراحي محصول) مي باشد ؟

در صورتی که تمایل به اخذ گواهینامه ISO 14001 دارید به سوالات زیر پاسخ دهید:

آیا پساب‌های صنعتی وجود دارد؟

در صورتی که تمایل به اخذ گواهینامه ISO 45001 دارید به سوالات زیر پاسخ دهید:

آیا سیستمی برای ثبت و ریشه یابی حوادث وجود دارد؟
آیا رعایت موارد ایمنی در فعالیتهای جاری سازمان مشخص شده است؟
آیا فعالیتهای کارکنان سازمان مشمول قوانین کار سخت و زیان آور میشود؟

در صورتی که تمایل به اخذ گواهینامه ISO 3834 دارید به سوالات زیر پاسخ دهید:

نوع گواهینامه:
نوع متریال:
نوع فعالیت:

کدام یکی از این موارد توسط شما صورت می پذیرد؟