دوره آموزشی اصول وفنون مذاکره

هدف :

تعریف مذاکره وتشریح ویژگیهای مذاکره ومذاکره کننده خوب ،بکار گیری استراژی های یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام مذاکره  ،تشریح مراحل یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام ،مذاکره و بکار گیری آن در هنگام مذاکره.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تعریف مذاکره و ویژگی های یک مذاکره و مذاکره کننده خوب
  • گرایش های رفتاری مذاکره کنندگان
  • استراژدی های موثر در مذاکره
  • ارتباطات ،فرهنگ ومذاکره
  • ترفند های مذاکره
  • مراحل مذاکره

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.