دوره آموزشی كارگاه حل مسئله (PS) از طريق تجزيه و تحليل علل ريشه اي

هدف :

آآشنايي با رويكرد حل مسئله و نحوه به كار گيري آن در راستاي اجرايي نمودن نظام بهبود مستمر در سازمان ها.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

در اين دوره ابتدا دلايل گسترش مفاهيم بهبود مستمر مورد بحث و بررسي قرارگرفته و بدنبال آن موضوع معرفي تكنيك هاي بهبود مستمر و نقش تفكر سيستمي دراين امر بررسي مي گردد. سپس مبحث كارگروهي و شيوه هاي آن و چگونگي انجام موثر آن در سازمان به عنوان پايه اي براي حركت به سمت بهبود مستمر تشريح مي گردد. در ادامه يك مدل عمومي در شش گام به همراه تكنيكهاي مربوطه بصورت كارگاههاي آموزشي به منظور آموزش متدولوژي حل مسئله در سازمانها، ارائه مي گردد ودر نهايت ساير مدلهاي حل مسئله نيز معرفي مي شود.

 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.