دوره آموزشی مديريت انرژي (مقدمات و کليات) E-Learning (با همکاري شرکت مگفا)

هدف :

ارتقاي سطح دانش تئوريک و عملياتي مديران و کارشناسان انرژي واحدهاي صنعتي کشور

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • فرآيند مميزي انرژي و تحليل فرصت هاي صرفه جويي (1)
  • فرآيند مميزي انرژي و تحليل فرصت هاي صرفه جويي (2)
  •  تحليل اقتصادي و مالي پروژه هاي انرژي
  •  سناريوهاي انرژي (سطوح تخصصي)
  • سناريوهاي انرژي (سطوح عمومي)

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.