دوره آموزشی مديريت زمان

هدف :

آشنایی با مفهوم و اهميت زمان و چگونگي مديريت آن (برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل ) در سازمانها

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • بررسی مفهوم بهره وری و عوامل مؤثر بر آن
  • تاریخچه پیدایش مدیریت زمان و ارتباط آن با بهره وری و اهمیت آن در سازمان ها
  • تعریف و تشریح مفهوم مدیریت زمان
  • اهداف و مزایای حاصل از مدیریت زمان
  • تکنیک های کارسنجی وزمان سنجی و… جهت ارزیابی کار و زمان
  • ویژگي ها, نقاط ضعف و قوت وکاربردهای هر یک
  • تشریح فرآیند مدیریت زمان (برنامه ریزی,کنترل و بهبود) و رویکردهای موجود درآن
  • بیان راهکارهایی به منظور بهبود و افزایش بهره وری در زمان , در سازمان ها

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.