دوره آموزشی مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK

هدف :

آشنايي با مديريت پروژه بر اساس PMBOK با هدف کسب توانايي در طراحي و پياده سازي يک سيستم مديريت پروژه متناسب با نياز سازمان

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • معرفي استاندارد و اصول و مفاهيم اساسي در مديريت پروژه
 • چرخه عمر پروژه
 • ذينفعان و ساختارهاي سازماني پروژه
 • معرفي حوزه ها و گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه
 • مديريت يكپارچگي پروژه
 • مديريت محدوده پروژه
 • مديريت زمان پروژه
 • مديريت هزينه پروژه
 • مديريت كيفيت پروژه
 • مديريت منابع انساني پروژه
 • مديريت ارتباطات پروژه
 • مديريت ريسك پروژه
 • مديريت تداركات پروژه

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.