دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برند

هدف :

هدف این دوره آشنایی مخاطبان با مفاهیم اصلی مدیریت برندو چگونگی مدیریت استراتژیك بر برند است

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • مفهوم برند و اهمیت مدیریت برند
  • چگونگی ایجاد برند
  • مفهوم ارزش نام تجاری و روش های ارزیابی ارزش نام تجاری
  • مفهوم ارزش نام تجاری مبتنی بر نظر مشتریان
  • معرفی فرایند مدیریت استراتژیك برند
  • جایگاه سازی برای برند و ارزش های مترتب بر برند
  • برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازاریابی مرتبط با برند
  • اندازه گیری و تفسیر عملكرد برند در بازار

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.