دوره آموزشی مدیریت استرس

هدف :

ارتقای روحیه سالم در کارکنان و چگونگی کنترل فشارهای عصبی در محیط کار شرکت کنندگان پس از پایان دوره می توانند با علل و ریشه های فشارهای عصبی و استرس در محیط کار آشنا شوند و چگونگی مقابله با فشارهای عصبی و استرس در محیط کار را تجربه نمایند.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تجزیه و تحلیل عوامل تولید استرس
  • ارزیابی روابط استرس زا در سازمان
  • چگونگی مقابله با استرس و کنار آمدن با زندگی روزمره
  • برقراری روابط خوب و حرفه ای جهت کاهش میزان استرس در محیط کار
  • تجزیه و تحلیل شخصیت های گوناگون در محیط کار

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.