دوره آموزشی مدیریت تحول (CHANGE MANAGEMENT)

هدف :

آشنایی با مبانی و اصول مدیریت تغییر و تحول و نحوه به کار گیری آن در سازمانها

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • شیوه ها و مدل های مدیریت تغییر و تحول سازمانی
  • بررسی عوامل موثر درونی و بیرونی موثر بر تغییرات
  • رهبری تحول و ویژگی های آن در سازمانها
  • علل پیدایش و اهمیت مدیریت تحول
  • زمینه های بنیادین مدیریت تحول
  • اصطلاحات و مفاهیم تغییر
  • موانع و چالشهای موجود

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.