دوره آموزشی مدیریت ریسک اثربخش برای کسب و کار

هدف :

معرفی ابزار و تکنیکی در خصوص مدیریت ریسک مدرن -جهت کمک به سازمان ها برای بقا و پیشرفت در دنیایی است که نیاز به پاسخگویی ، افزایش تقاضای مشتریان ، سرمایه گذاران و سهامداران در یک محیط تکنولوژی ، مالی و قانونی دارد .

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • نشان دادن چگونگی هم عرض کردن مدیریت ریسک در سطح سیستم درسازمان
  • آموزش دیدن جهت استفاده از چارچوب جدید EFQM  برای مدیریت ریسک
  • کسب مهارت مورد نیاز برای اجرای کار عملی یکپارچه ریسک
  • یادگیری مهارت های دیدگاه های عملی در قالب کار تیمی
  • مروری بر فرآیند مدیریت ریسک و اصول مدیریت ریسک

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.