دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک

هدف :

این دوره برای کارشناسان و کارکنان واحدهای عملیاتی ، سایت های فرآیند و همچنین صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مناسب می باشد.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • مقدمه ای بر ارزیابی و مدیریت ریسک
  • ارتباط  ریسک و هزینه های سوانح
  • فنون ارزیابی ریسک
  • ارزیابی فنی ، کمی و زیست محیطی ریسک اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه محل کار و سیستم های کنترل ریسک
  • مدیریت ریسک
  • مثال های عملی ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.