دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

هدف :

 • تشریح الگوی تصمیم گیری استراتژی برپایه فرآیند تدوین استراتژی و یافتن یک استراتژی بین فرصت های بیرونی و نقاط ضعف درونی در جهت رفع آنها
 • تعیین برنامه های هدفمند و منسجم جهت مقابله و برتری بر رقبا

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • آشنایی با مبانی مدیریت استراتژیک
 • انواع هدف گذاری در سازمان ( GOAL SETTING)
 • برنامه های استراتژیک ( STRATEGIC PLANS )
 • مفهوم نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها ( SWOT  )
 • جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی ( IFAS )
 • جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی ( EFAS )
 • ماتریس SWOT
 • ماتریس انزوف ( ANFOFF MATRIX )
 • کارگاه آموزشی ( WORKSHOP  )

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.