دوره آموزشی اصول و مباني مميزي انرژي و تحليل مصرف

هدف :

آشنايي مديران و کارشناسان انرژي با اصول و مباني مميزي انرژي مبتني بر استاندارد AS/NZS 3598:2000

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تشريح الزامات مميزي انرژي مبتني بر استاندارد AS/NZS 3598:2000
  • مميزي انرژي و تحليل فرصت هاي صرفه جويي (1) و (2)
  • بررسي نمونه هاي مطالعاتي و عملي در صنايع گوناگون
  • تجهيزات اندازه گيري و کاربرد آنها در مميزي انرژي
  • تشکيل کارگروه هاي تمريني مميزي انرژي
  • آزمون سنجش پيشرفت – آزمون نهايي
  • آزمون ارزيابي اوليه

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.