دوره آموزشی نحوه انجام پروژه برنامه ریزی تولید

هدف :

آشنايی دانشجويان با سیستم برنامه ریزی تولید و تعیین کاستی های سیستم موجود نسبت به آنچه که باید باشد.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • جمع بندی شامل تشریح بایدهای یک سیستم برنامه ریزی تولید، نقاط قوت و زمینه های بهبود دادنی در واحد تولید تحت بررسی 
  • انجام مصاحبه و عارضه یابی سیستم برنامه ریزی تولید
  • مستندسازی سیستم برنامه ریزی تولید شرکت شامل
  • ارائه فرمها و گزارشهای سیستم برنامه ریزی تولید
  • ترسیم چارت سازمانی واحد برنامه ریزی تولید
  • تهیه نمودار گردش داده های سطح صفر ویک

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.