دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار 5S

هدف :

شناسایی عوامل موثر در آراستگی محیط کار،افزایش قابلیت و آگاهی سازمان در به کارگیری ابزارهای موثر بهبود مستمر در جهت دستیابی به اهداف کیفی. 

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تاریخچه پیدایش نظام آراستگی
  •  هدف از اجرای 5S در سازمان ها
  • تعیین تفاوت های کارگاه و کلینیک

 روش 7 سین صنعتی در ایران شامل:

  1. سوا کردن 
  2. سپیدگی و پاکیزگی
  3. سلامت و بهداشت
  4. سازمان یافتگی
  5. سخت کوشی 
  6. سماجت در کارهای خوب
  7. استقرار سیستماتیک سیستم  

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.