دوره آموزشی نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير ( TPM)

هدف :

آشنايي با نحوه برنامه ريزي وسازماندهي يك سيستم نگهداري وتعميرات فرآگير بهره وردر يك سازمان و به تبع آن كاهش چشمگيرهزينه هاي مرتبط

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

در اين دوره شركت كنندگان با سيستم هاي نگهداري بهره ور فراگير،ايجاد سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه، اهداف TPM و ويژگي آن و رويكرد هاي مهندسي در حوزه سيستم پيشگيرانه TPM به طور كامل آشنا مي گردند.طرح ريزي واجرايTPM از جمله مباحثي است كه مورد تمركز جدي قرار دارد.سپس نقش5S در TPMو مديريت تجهيزات (اندازه گيري اثربخش كلي تجهيزات(OEE و نحوه محاسبه آن درTPM تشريح مي گردد.شاخص هاي ارزيابي سيستم نگهداري و تعميرات در TPM شناسايي و رفع عيوب مهم (معضلات شش گانه موثردر اثربخشي تجهيزات)و تشريح رويكرد هاي اجرايي براي پياده سازي نمودن TPM در سازمان ها از جمله مواردي است كه دراين دوره مورد بررسي قرارمي گيرد.

 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.