دوره آموزشی کارپردازی

هدف :

این واحد در سطح سازمان به عنوان یک واحد مستقل خدمات مالی تعریف می گردد که با توجه به شرح وظایف تعیین شده و دستورات مقام مافوق عهده دار وظایف خود بر اساس پست مربوطه می باشند .کارپردازی در راستای انجام وظایف محوله با همکاری امور مالی تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز سیستم می باشد ، که در شبکه از دو بخش عمرانی و عمومی تشکیل شده است.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

الف – کارپردازی عمومی :

  1. نیاز سنجی کل سیستم بر اساس درخواستهای رسیده شده از واحدهای تابعه
  2. برقراری هماهنگی لازم با ریاست یا افراد مسوول در خصوص نیازسنجی واحد درخواست کننده
  3. هماهنگی لازم با مسوول اعتبارات سیستم و تأمین اعتبار مورد نیاز
  4. تهیه فاکتور کالا و یا خدمات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح . نمایندگی ، مغازه و یا سازمان مورد تأیید
  5. به تأیید رساندن فاکتور و خدمات و یا جنس مورد نظر قبل از خرید توسط مسوول مربوطه از کیفیت و قیمت

ب) کارپردازی عمرانی :

  1.  نیاز سنجی عمرانی سیستم
  2.  هماهنگی با دفتر فنی استان در اجرای پروژه ها
  3.  هماهنگی با امور مالی جهت تامین اعتبار لازم
  4.  نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی و غیره

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.