دوره آموزشی کار گروهی

هدف :

درک و مفهوم و میزان اهمیت کار تیمی ، یاد گیری نحوه تشکیل تیم ها در چار چوب  حل مسائل و مشکلات سازمان

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • بررسی و تحلیل عناصر موثر در فرآیند تیم سازی و کار گروهی  اثر بخش
 • اهمیت دلایل گسترش فرآیند تیم سازی و شیو ه های کار گروهی
 • مهارت های مورد نیاز برای ایفای نقش مثبت در تیم های کاری
 • ارائه تفاوت ها و روابط مابین تیم و گروه
 • تعاریف و مفاهیم تیم و کار تیمی
 • برخورد با مشکلات حین اجرا
 • عوامل شکست در کار تیمی
 • خصوصیات تیم های موفق
 • مشکلات تشکیل تیم
 • نحوه تشکیل تیم
 • اصول کار تیمی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.