دوره آموزشی گشایش اعتبارات اسنادی (LC)

هدف :

گشایش اعتبارات اسنادی ، آشنایی با قوانین اعتبارات اسنادی ، آشنایی با اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی ، آشنایی با اینکوترمز یا شرایط تجارت بین الملل ، آشنایی با قوانین UCP 600 .

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • مدارک و مجوزهای مورد نیاز جهت گشایش اعتبارات اسنادی در ایران با توجه به مجموعه مقررات ارزی .
 • نکات ویژه ای که خریدار و فروشنده باید در عملیات اعتبار اسنادی رعایت نمایند .
 • اعتبار اسنادی پشت به پشت ( اتکایی ): Back to Back L/C
 • اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار ( یوزانس ) Usance L/C:
 • اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت: Irrevocable L/C
 • اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال Un transferable L/C
 • اعتبارات اسنادی قابل برگشتRevocable L/C
 • اعتبار اسنادی تایید نشده : L/C Unconfirmed
 • اعتبار اسنادی قابل انتقال Transferable L/C
 • اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C
 • اعتبار اسنادی تایید شده : Confirmed L/C
 • مقررات بین المللی ناظم بر اعتبارات اسنادی
 • اعتبار اسنادی گردان : Revolving L/C
 • اعتبار اسنادی دیداری: At Sigh L/C
 • اسناد در عملیات اعتبارات اسنادی
 • انواع اصلی اعتبارات اسنادی
 • اعتبارات اسنادی و ارکان آن

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.