دوره آموزشی آموزش اثر بخشی با بکار گیری استاندارد 10015 ISO

هدف :

آشنایی مدیران؛ روسا و کارشناسان ارشد بخش اجرایی آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی با استانداردهای جهانی در زمینه انطباق نیاز سنجی آموزشی  نرخ اثر بخش دوره های آموزشی

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • سیکل محاسبه نرخ اثر بخشی برنامه های آموزشی 10015 ISO
 • کارگاه نیاز سنجی آموزشی مشاغل و شاغلین
 • جدول استاندارد های آموزشی در10015 ISO
 • کارگاه نرخ اثر بخشی برنامه های آموزشی
 • سیکل نیاز سنجی آموزشی در10015 ISO
 • تعاریف ؛ کلیات و مفاهیم  10015 ISO
 • تهیه محتوای آموزشی در 10015 ISO
 • تحلیل فعلهای رفتاری در 10015 ISO
 • تاریخچه سازمان ایزو و 10015 ISO
 • تاریخچه سازمان ایزو و 10015 ISO
 • سیکل شغل در 10015 ISO
 • پرسش و پاسخ و جمع بندی مطالب 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.